fbpx

Sular Koleji 11.Sınıf Derslikleri

01- Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

02- Dil Bilgisel Anlatım Bozukluğu – 1

03- Dil Bilgisel Anlatım Bozukluğu – 2

04- Dil Bilgisel Anlatım Bozukluğu – 3

05- Anlatım Bozukluğu Soru Çözümleri

06- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 1

07- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 2

08- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 3

09- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 4

10- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 5

11- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 6

12- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 7

13- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 8

14- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 9

15- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 10

16- Cumhuriyet Dönemi Şiir – 11

17- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 1

18- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 2

19- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 3

20- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 4

21- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 5

22- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 6

23- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 7

24- Cumhuriyet Dönemi Roman ve Öykü – 8

25- Cümlenin Öğeleri

26- Cümlenin Öğeleri Soru Çözümleri

27- Sözcük Türleri Karma Soru Çözümleri

28- Ses, Yazım, Noktalama Soru Çözümleri

29-  Kök Bilgisi Soru Çözümleri

30- Ekler Karma Soru Çözümleri

31- Sözcük Türleri Genel Soru Çözümü – 1

32- Sözcük Türleri Genel Soru Çözümü – 2

33- Fiilde Kip Soru Çözümü

34- Fiilde Yapı Soru Çözümü

35- Fiilimsi Soru Çözümü

36- Fiilde Çatı Soru Çözümü

37- Sözcük Türleri Karma Soru Çözümü – 1

38- Sözcük Türleri Karma Soru Çözümü – 2

39- Fiiller Karma Soru Çözümü

01- Eğitim Uygulaması

01- Eşitsizlikler – 01

02- Eşitsizlikler – 02

03- Fonksiyonlar Soru Çözümleri – 1

04- Fonksiyonlar Soru Çözümleri – 2

05- Fonksiyonlar Soru Çözümleri – 3

06- Fonksiyonlar Soru Çözümleri – 4

07- Parabol Soru Çözümleri – 1

08- Parabol Soru Çözümleri – 2

09- Parabol Soru Çözümleri – 3

01- Köklü İfadeler

02- Oran Orantı

03- Problemler / Sayı ve Kesir Problemleri – 1

04- Problemler / Sayı ve Kesir Problemleri – 2

05- Problemler / Yaş Problemleri

06- Problemler / İşçi Problemleri

07- Problemler / Yüzde, Kar ve Zarar Problemleri

08- Problemler / Karışım Problemleri

09- Problemler / Hareket Problemleri

10- Problemler / Grafik Problemleri

11- Problemler / Periyot Problemleri -1

12- Problemler / Periyot Problemleri -2

13- Problemler / Sayısal Mantık Problemleri – 1

14- Problemler / Sayısal Mantık Problemleri – 2

15- Problemler / Sayısal Mantık Problemleri – 3

16- 2.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler – 1

17- 2.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler – 2

18- 2.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler – 3

19- Karmaşık Sayılar – 1

20- Karmaşık Sayılar – 2

21- Karmaşık Sayılar – 3

22- Karmaşık Sayılar – 4

23- Karmaşık Sayılar – 5

24- 2.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin kök ve Katsayıları Arasındaki Bağlantılar – 1

25- 2.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin kök ve Katsayıları Arasındaki Bağlantılar – 2

26- Basit Eşitsizlik Soru Çözümleri

27- Mutlak Değer Soru Çözümleri

28- Rasyonel Sayılar Soru Çözümleri

29- Üslü Sayılar Soru Çözümleri

30- Çarpanlara Ayırma – 1

31- Çarpanlara Ayırma – 2

01- Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 1

02- Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 2

03- Kimyasal Tepkimelerde Hız – 1

04- Kimyasal Tepkimelerde Hız – 2

05- Kimyasal Tepkimelerde Denge – 1

06- Kimyasal Tepkimelerde Denge – 2

07- Asit ve Baz Dengesi – 1

08- Asit ve Baz Dengesi – 2

09- Asit ve Baz Dengesi – 3

10- Asit ve Baz Dengesi – 4

11- KÇÇ (Çözünürlük Dengesi) – 1

12- KÇÇ (Çözünürlük Dengesi) – 2

13- 80 Soruda TYT – 1

14- 80 Soruda TYT – 2

15- 80 Soruda TYT – 3

16- 80 Soruda TYT – 4

17- Asit, Baz ve Tuz

18- Asit ve Baz Soru Çözümleri

19- Çözelti Soru Çözümleri

20- Gaz Soru Çözümleri

01- Elektriksel Potansiyel Enerji

02- Elektriksel Potansiyel

03- Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi – 1.Anlatım

04- Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi – 2.Anlatım

05- Sığaçlar (Kondansatörler)

06- Elektrik Alanının Manyetik Etkisi

07- Manyetik Kuvvet ve Etkisi

08- İndüksiyon ve Öz İndüksiyon EMK’sı

09- Alternatif Akım

10- Transformatörler ve Elektrik Devre Elemanları

11- İtme ve momentum Soru Çözümleri

01- Dolaşım Sistemi – 1

02- Dolaşım Sistemi – 2

03- Dolaşım Sistemi – 3

04- Dolaşım Sistemi – 4

05- Dolaşım Sistemi – 5

06- Solunum Sistemi – 1

07- Solunum Sistemi – 2

08- Boşaltım Sistemi – 1

09- Boşaltım Sistemi – 2

10- Üreme Sistemi – 1

11- Üreme Sistemi – 2

12- Üreme Sistemi – 3

13- Popülasyon ve Kommünite Ekolojisi – 1

14- Popülasyon ve Kommünite Ekolojisi – 2

15-Destek Hareket Sistemi Soru Çözümleri

16-Duyu Organları Soru Çözümleri

17-Endokrin Sistemi Soru Çözümleri

18-Sindirim Sistemi Soru Çözümleri

20-Dolaşım Sistemi Soru Çözümleri – 1

21-Dolaşım Sistemi Soru Çözümleri – 2

22-Dolaşım Sistemi Soru Çözümleri – 3

23-Solunum Sistemi Soru Çözümleri

24-Boşalttım Sistemi Soru Çözümleri

25-Üreme Sistemi Soru Çözümleri

01- Büyük İklim Tipleri

02- Nüfus ve Nüfus Piramitleri

03- Göçler

04- Harita Bilgisi

05- Dünyanın Şekli ve Hareketleri

06- Coğrafi Konum

07- İç Kuvvetler – 1

08- İç Kuvvetler – 2

09- İç Kuvvetler – 3

10- Dış Kuvvet – 1

11- Dış Kuvvet – 2

12- Dış Kuvvet – 3

13- Dış Kuvvet – 4

14- Dış Kuvvet – 5

15- Dış Kuvvet – 6

16- Küresel Ortam ve Bölgeler

17- Uluslar Arası Ulaşım, Kanallar ve Boğazlar

01- Ekonomik Coğrafya / Giriş

02- Ekonomik Coğrafya / Tarım – 1

03- Ekonomik Coğrafya / Tarım – 2

04- Ekonomik Coğrafya / Tarım – 3

05- Ekonomik Coğrafya / Tarım – 4

06- Ekonomik Faaliyetler / Hayvancılık

07- Ekonomik Faaliyetler / Madencilik

08- Ekonomik Faaliyetler / Enerji Kaynakları

09- Ekonomik Faaliyetler / Sanayi

10- Ekonomik Faaliyetler / Turizm

11- Ekonomik Faaliyetler / Üretim, Tüketim ve Dağıtım

12- Küresel Örgütler

13- İlk Yerleşim Yerleri, Şehirler ve Etki Alanları

14- Nüfus Politikaları

01- Çemberde Açı

02- Çemberde Açı Soru Çözümleri

03- Çemberde Uzunluk – 1

04- Çemberde Uzunluk – 2

05- Dairede Alan

06- Silindir ve Küre

07- Koni

08- Analitik Geometri / Noktanın Analitiği

09- Analitik Geometri / Alıştırmalar

10- Analitik Geometri / Doğrunun Analitiği – 1

11- Analitik Geometri / Doğrunun Analitiği – 2

12- Analitik Geometri / Doğrunun Analitiği – 3

01- Yeni Çağ Avrupa

02- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 1

03- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 2

04- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 3

05- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 4

06- Yeniçağ Avrupa Soru Çözümleri

07- 17.YY Osmanlı / Arayış Yılları Soru Çözümleri

08- Osmanlı Gerileme Dönemi / Diplomasi ve Değişim Soru Çözümleri

09- Yakınçağ Avrupa Soru Çözümleri

10- Osmanlı Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl Soru Çözümleri

11- 20.YY’da Osmanlı Devleti ve Dünya / Trablusgarb ve Balkan Savaşları Soru Çözümleri – 1

12- 20.YY’da Osmanlı Devleti ve Dünya / Trablusgarb ve Balkan Savaşları Soru Çözümleri – 2

01- İlk Çağ felsefesi – 1

02- İlk Çağ felsefesi – 2

03- İlk Çağ Felsefesi – İnsan Felsefesi

04- İlk Çağ Felsefesi – Sistematik Felsefe

05- İlk Çağ Felsefesi – Helenistik felsefe

06- Orta Çağ Felsefesi

07-Orta Çağ Felsefesi – 2

08- Orta Çağ Felsefesi – 3

09- Yeni Çağ Felsefesi

01- İnançla İlgili Meslekler – 1

02- İnançla İlgili Meslekler – 2

03- Kötülük Problemleri

04- Din İstismarı

05- Yahudilik

06- Yahudilliğin İnanç Esasları

07- Yahudiliğin Ritüelleri

08- Hıristiyanlık