fbpx

Sular Koleji 12.Sınıf ve Mezun Derslikleri - Tarih

01- İnkılap Tarihi / Trablusgarp Savaşı

02- İnkılap Tarihi / Balkan Savaşları

03- İnkılap Tarihi / 1.Dünya Savaşı – 1

04- İnkılap Tarihi / 1.Dünya Savaşı – 2

05- İnkılap Tarihi / 1.Dünya Savaşı – 3

06- İnkılap Tarihi / 1.Dünya Savaşı – 4

07- İnkılap Tarihi / 1.Dünya Savaşı – 5

08- İnkılap Tarihi / İzmir’in İşgali

09- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi – 1

10- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi – 2

11- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi – 3

12- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi – 4

13- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi – 5

14- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi – 6

15- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi – 7

16- İnkılap Tarihi / 1.TBMM’nin Açılması ve Özellikleri

17- İnkılap Tarihi / 1.TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar ve Sevr Anlaşması

18- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı – 1

19- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı – 2

20- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı – 3

21- İnkılap Tarihi / Kurtuluş Savaşı – 4

22- İnkılap Tarihi / İnkılaplar – 1

23- İnkılap Tarihi / İnkılaplar – 2

24- İnkılap Tarihi / İnkılaplar – 3

25- İnkılap Tarihi / İlkeler – 1

26- İnkılap Tarihi / İlkeler – 2

27- İnkılap Tarihi / Dış Politika – 1

28- İnkılap Tarihi / Dış Politika – 2

29- Genel Tarih / Osmanlı Devleti Kuruluş – 1

30- Genel Tarih / Osmanlı Devleti Kuruluş – 2

31- Genel Tarih / Osmanlı Devleti Kuruluş – 3

32- Dünya Gücü Osmanlı – 1

33- Dünya Gücü Osmanlı – 2

34- Dünya Gücü Osmanlı – 3

35- Yeni Çağ Avrupa

36- 17.YY Osmanlı Devleti – Arayış Yılları – 1

37- 17.YY Osmanlı Devleti – Arayış Yılları – 2

38- 18.YY Değişim ve Diplomasi – 1

39- 18.YY Değişim ve Diplomasi – 2

40- Yakınçağ Avrupa – 1

41- Yakınçağ Avrupa – 2

42- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 1

43- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 2

44- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 3

45- Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl – 4

46- Osmanlı Kuruluş Soru Çözümleri

47- Osmanlı Yükselme Dönemi / Dünya Gücü Osmanlı Soru Çözümleri

48- Yeniçağ Avrupa Soru Çözümleri

49- 17.YY Osmanlı / Arayış Yılları Soru Çözümleri

50- Osmanlı Gerileme Dönemi / Diplomasi ve Değişim Soru Çözümleri

51- Yakınçağ Avrupa Soru Çözümleri

52- Osmanlı Dağılma Dönemi / En Uzun Yüzyıl Soru Çözümleri

53- 20.YY’da Osmanlı Devleti ve Dünya / Trablusgarb ve Balkan Savaşları Soru Çözümleri – 1

54- 20.YY’da Osmanlı Devleti ve Dünya / Trablusgarb ve Balkan Savaşları Soru Çözümleri – 2

55- 1.Dünya Savaşı – 1

56- 1.Dünya Savaşı – 2

57- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soru Çözümleri

58- 1.TBMM Ayaklanmalar Sevr Antlaşması Soru Çözümleri – 1

59- 1.TBMM Ayaklanmalar Sevr Antlaşması Soru Çözümleri – 2

60- Milli Mücadele Muharebeler Dönemi Soru Çözümleri

61- Atatürk İlkeleri Soru Çözümü

62- Atatürk İnkılapları Soru Çözümü