fbpx

İlkokul, öğrencilerin eğitim-öğretim yıllarının temelinin atıldığı; öğretmene, ödevlere ve ders çalışmaya dair algılarının oluştuğu bir kademedir.

Sular İlkokulu olarak temelini değerler eğitimi üzerine kurduğumuz eğitim sistemimizde çocukların öncelikle mutlu olması, akranlarıyla iletişiminin güçlü olması ve bunun yanında da dersler içerisinde kendini ifade etmeyi öğrenmesi üzerinde durduğumuz temel noktalardır. Bunları yaparken sınıf öğretmenin çocukla bağ kurması odaklı bakış açımızda çocuk merkezli eğitimi önemsemekteyiz. Ardından hayatın her döneminde yabancı dilin önemini bilen bir okul olarak Sular İlkokulunda dil bilgisi ve konuşma alanlarında güçlü bir yabancı dil dersleri programıyla çocukların yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Kış soğuklarında dahi sıcak havuzuyla yüzme derslerinin yer aldığı, öğrencilerimizin spor alanında motor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen; drama, müzik, resim ve santraç dersleriyle öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken Psikolog rehberliğinde de her anlamda sağlıklı öğrencilerin olmasını desteklemekteyiz.