fbpx

Öğretmen
kadromuz

Kurumumuzda görev alacak öğretmenlerimizde;
• En az 5 yıllık profesyonel öğretmenlik geçmişi,
• Etkili, özverili, akademik, öğretmenlik anlayışı,
• Öğretmen-öğrenci sınırına hakim duruş,
• Sınav kağıtlarını okumada adillik ilkesine sahip olma,
• Alan bilgisinde güvenilir donanıma sahip olma
özelliklerini arıyoruz ve kadromuzu buna göre belirliyoruz.

Öğrenim Hedeflerimiz;

Sular Koleji olarak, eğitim standartlarımız ve öğrenim hedeflerimiz ile bir marka olma yolunda ilerlemekteyiz. Milli Eğitim Temel Kanunu, okulumuzun eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Okulumuzda öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaç ve müfredat doğrultusunda işlenmektedir.

Bunun yanında öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm alan ve branşlarda uzman öğretmenlerimiz tarafından destek dersleri uygulanır.

Uygulamalı Öğretim Modelimiz:

Öğrenmede en önemli nokta pratik yaparak bilginin yerleştirilmesidir. Öğrencilerin öğrendiklerini tecrübe ederek pekiştirmeleri, onların başarıları için oldukça önemlidir. Sular Koleji olarak bunu oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle okulumuzda yer alan Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarlarında öğrencilerimize bu pozitif bilimlerde somutlayıcı ve özümseyici çalışmalar yapma fırsatı sunuyoruz.