fbpx

Etik
tüzüğümüz;

  1. Hak edilmemiş üstünlük sağlamak sonucunu doğuran, kopya çekmek en ağır kusur kabul edilir. Kopya çekilen sınav ve ödeve sıfır verilir. Muhatabı olan öğrenci Sular Etik Komitesi’ne sevk edilir. Öğretmen; ilgili müdür yardımcısına, müdür yardımcısı da ilgili komiteye bildirir.
  2. Bir başkasının işini kendi işiymiş gibi tanıtmak (intihal) etik komitesine sevki gerektirir.
  3. Bilimsel bilgi başlığı altında verilen yanlış bilgiler etik kabul edilemez.
  4. Tek başına ders çalışması telkin edilen öğrencinin, okulda veya okul dışından bir arkadaş, aile ferdi, öğretmen vb. kişilerle ücretli ya da ücretsiz çalışması etik dışıdır.
  5. Bireysel üretimini (ödev, test çözümü, proje) başka bir öğrenciye vermek,satmak etik dışıdır.
  6. Yalan söylemek etik dışıdır.
  7. Okulun ismine zarar verecek davranışlarda bulunmak etik dışıdır.
  8. Arkadaşlarını, öğretmenlerini kötülemek, aşağı göstermek etik dışıdır.
  9. Toplum içinde, gerek okulda gerekse okul dışında tüm dünya insanlarını rahatsız edecek ve rencide edecek davranışlarda bulunmak etik dışıdır.

Neden
Etik tüzüğü?

Sular Koleji olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya kendimizi adadık. Öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirmeleri için, en iyi kaynaklara ulaşmasını sağlamaktayız. Tüm ekip arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz dürüst davranmayı, başkalarının dürüstlüğe aykırı tutumlarına karşı durmayı ilke edinmekteyiz. Etik tüzüğümüzü, bu nitelikleri kavramak ve desteklemek için atılacak birinci adım olarak görmekteyiz.