fbpx

Sular Koleji 6.Sınıf Derslikleri

01- Haklarımız

02- Kadın ve Toplum

03- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 1

04- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 2

05- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 3

06- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 4

07- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 5

08- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 6

09- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 7

10- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 8

11- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 9

12- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 10

13- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 11

14- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 12

15- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 13

16- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 14

17- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 15

18- Genel Tekrar Soru Çözümleri – 16

19- Paralel ve Meridiyenler

20- Soru Çözümü – 1

21- Soru Çözümü – 2

22- Birey ve Toplum – 1

23- Birey ve Toplum – 2

24- Birey ve Toplum – 3

25- Kültür ve Miras – 1

01- Geometrik Cisimler / Dik Prizmalar

02- Hacim Ölçüme

03- Sıvı Ölçme

04- Hacim ve Sıvı Ölçme Arasındaki İlişki

05- Doğal Sayı Problemleri Soru Çözümü

06- Doğal Sayılarla İşlemler Soru Çözümü

07- Çarpanlar ve Katlar Soru Çözümleri

08- Kümeler Soru Çözümleri

09- 1.Ünite Yeni Nesil Soru Çözümleri – 1

10- 1.Ünite Yeni Nesil Soru Çözümleri – 2

11- Tam Sayılar

12- Kesirlerle İşlemler

13- Tamsayılar ve Kesirler Beceri Temelli Sorular – 1

14- Tamsayılar ve Kesirler Beceri Temelli Sorular – 2

15- Ondalık Gösterim

16- Oran

17- Ondalık Gösterim ve Oran Beceri Temelli Sorular – 1

18- Ondalık Gösterim ve Oran Beceri Temelli Sorular – 2

19- Cebirsel İfadeler

20- Beceri Temelli Sorular – 1

21- Beceri Temelli Sorular – 2

22- Veri Toplama

23- Veri Analizi

24- Açılar

25- Alan Ölçme

Soru Çözüm Uygulaması

01- Ses ve Özellikleri Ünitesi / Sesin Soğurulması, Ses Yalıtımı ve Akustik

02- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / Merkezi ve Çevresel Sinir Sistemi

03- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / İç Salgı Bezleri

04- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / Ergenlik Dönemi

05- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / Duyu organları – 1

06- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / Duyu Organları – 2

07- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / Duyu Organları Uygulama ve Test

08- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / Sistemlerin Sağlığı ve İlk Yardım

09- Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler / Değerlendirme Testleri

10- Elektriğin İletimi / İletken ve Yalıtkan Maddeler

11- Elektriğin İletimi / Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

12- Elektriğin İletimi / Değerlendirme Testleri

13- Denetleyici Düzenleyici Sistemler Kazanım Testi Çözümü

14- Madde ve Isı Kazanım Testi Çözümü

15- Sesin Sürati ve Madde ile Etkileşimi Kazanım Testi Çözümü

16- Sesin Yayılması Kazanım Testi Çözümü

17- Yakıtlar Kazanım Testi Çözümü

18- Duyu Organları – Kazanım Testi Çözümü

19- Sistemlerin Sağlığı – Kazanım Testi Çözümü

20- İletken ve Yalıtkan Maddeler-Elektriksel Direnç-Kazanım Testi Çözümü

21- Güneş Sistemi ve Tutulmalar- Beceri Temelli Sorular – 1

22- Güneş Sistemi ve Tutulmalar- Beceri temelli Sorular – 2

23- Vücudumuzdaki Sistemler / Beceri Temelli Sorular – 1

24- Vücudumuzdaki Sistemler / Beceri Temelli Sorular – 2

25- Kuvvet ve Hareket / Beceri Temelli Sorular – 1

26- Kuvvet ve Hareket / Beceri Temelli Sorular – 2

27- Kuvvet ve Hareket / Beceri Temelli Sorular – 3

28- Kuvvet ve Hareket – Beceri Temelli Sorular – 4

29- Madde ve Isı – Beceri Temelli Sorular – 1

30- Madde ve Isı – Beceri Temelli Sorular – 2

31- Madde ve Isı – Beceri Temelli Sorular – 3

32- Madde ve Isı – Beceri Temelli Sorular – 4

33- Ses ve Özellikleri – Beceri Temelli Sorular – 1

34- Ses ve Özellikleri – Beceri Temelli Sorular – 2

35- Ses ve Özellikleri – Beceri Temelli Sorular – 3

36- Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı – Beceri Temelli Sorular – 1

37- Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı – Beceri Temelli Sorular – 2

01- Olay Yazıları

02- Düşünce Yazıları

03- Şiir

04- Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

05- Söz Sanatları

06- Sözcükte Anlam

07- Cümlede Anlam

08- Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

09- Metin Türleri

10- Yazım Kuralları

11- Noktalama İşaretleri

12- Sözcükte Yapı

13- İsim ve İsim Tamlamaları

14- Sıfatlar

15- Zamirler

16- Edat ve Bağlaçlar

17- Tamlamalar Karışık Soru Çözümleri – 1

18- Tamlamalar Karışık Soru Çözümleri – 2

19- Noktalama İşaretleri Soru Çözümleri – 1

20- Noktalama İşaretleri Soru Çözümleri – 2

21- Yazım Kuralları Etkinlik

22- Yazım Kuralları Soru Çözümleri

23- Sözcükte Yapı Etkinlik

24- Sözcükte Yapı

25- Anlatıcı Türleri-Duygular Soru Çözümü

26- Parçada Dil ve Anlatım Soru Çözümü

27- Paragraf Konu Anlatımı – 1

28- Paragraf Konu Anlatımı – 2

29- Paragraf Soru Çözümü – 1

30- Paragraf Soru Çözümü – 2

31- Metin Türleri Soru Çözümü – 1

32- Metin Türleri Soru Çözümü – 2

33- Sözcükte Anlam Soru Çözümü – 1

34- Sözcükte Anlam Soru Çözümü – 2

35- Sözcükte Anlam Soru Çözümü – 3

36- Cümlede Anlam Soru Çözümü – 1

37- Cümlede Anlam Soru Çözümü – 2

38- Cümlede Anlam Soru Çözümü – 3

01- Eğitim Uygulaması

02- What will the future be like – 1

03- What will the future be like – 2

04- Why should we protect the environment – 1

05- Why should we protect the environment – 2

06- Why should we protect the environment – 3

07- Why should we protect the environment – 4

08- What have I do ın my life – 1

09- What have I do ın my life – 2

10- What have I do ın my life

01- Eğitim Uygulaması

02- Can I make a movie – 1

03- Can I make a movie – 2

04- Can I make a movie – 3

05- The Ghost

06- Biography of Roald Dahl

07- The future is coming

08- Mars here we come

09- Yellowstone Flood

10- A variety of life in Madagascar

11- The best cowboy in the World

12- World Records

13- Can I make a movie – 1

14- Can I make a movie – 2

15- Light, Camera, Action

16- Flashcards – 1

17- Flashcards – 2

18- Flashcards – 3

19- Flashcards – 4

20- Flashcards – 5

01- Eğitim Uygulaması

02- NİCO Lektion 10  Nico sammelt Schiffe

03- lektion 10 (zweite video)

04- NİCO Lektion 11 Mein Fuß tut weh!

05- NİCO Lektion 11 Mein Fuß tut weh! – 2

06- Nico Lektion 12 Treffpunkt; Spiegelstraße 12

01- Hz.Muhammed (s.a.v) Hayatı Ünitesi

02- Temel Değerlerimiz Ünitesi

03- Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Ünitesi Soru Çözümleri

04- Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 1

05- Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 2

06- Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 3

07- Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 4

08- Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 5

09- Namaz – 1

10- Namaz Çeşitleri

11- Namazın Farzları

12- Namazın Kılınışı

01- Kübist Kolaj Çalışması

02- Aklirik Boya Çalışması

03- Pet Şişe Kapağından Çiçek Yapımı

04- Kara Kalem Çalışması

01- Müzik ve Temel Araçları

02- Batı Müziği Çalgıları

01- Isınma ve Egzersiz

02- Isınma ve Egzersiz – 2